Fiscus veel te streng voor SNS Reaal-belegger volgens Hoge Raad

Bron: FD

De fiscus heeft een particuliere belegger in SNS Reaal-aandelen in 2013 onterecht zwaar belast. De belastingbetaler verdiende volgens de fiscus in 2013 €10.431 met aandelen-SNS Reaal, die op 1 februari van dat jaar werden onteigend door de Staa,t dat schrijft het FD.

Onder de armoedegrens

Na het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt ook de Hoge Raad strikte naleving van de belastingregels hier onjuist is.

Het is een bizar verhaal. De in 1935 geboren belastingbetaler stak op 31 januari 2013 – 1 dag voor de onteigening – zijn hele vermogen in aandelen SNS Reaal. Dat vermogen bedroeg op 1 januari van dat jaar, de peildatum voor de vermogensrendementsheffing, €260.799. Volgens de toen geldende regels behaalde hij hiermee in 2013 een forfaitair rendement van €10.431, dat in box 3 werd belast tegen 30%. Zijn totale inkomen kwam uit op €26.651. Voor huurtoeslag kwam hij niet in aanmerking en hij belandde onder de armoedegrens.

Hele vermogen kwijt

De Staat nationaliseerde SNS Reaal op 1 februari 2013 om de noodlijdende bank-verzekeraar van de ondergang te redden. De ongelukkige belegger was in één klap zijn hele vermogen kwijt.

In een arrest dat vrijdag is gepubliceerd, volgt de Hoge Raad het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de strikte naleving van de fiscale regels door de Belastingdienst in dit geval tot ‘een individuele en buitensporige last’ voor de gedupeerde belegger leidde. De hoogste rechter in belastingzaken bevestigt hiermee het belastbaar inkomen zoals het Hof dat vorig jaar berekende.

Individuele rechten

Het Hof stelde het inkomen van de belastingplichtige uit vermogen over 2013 vast op 1/12 (één maand) van 4% over €260.799. Hiermee bedroeg het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen € 869 in plaats van €10.431.

De Raad bekrachtigt het oordeel dat het algemeen belang van belastingheffing in dit bijzonder geval niet opweegt tegen de bescherming van individuele rechten, zoals die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, aldus het FD.

terug

Ja, ik wil het fiscale nieuws van Nextens lezen

Blijf op de hoogte. Registreer nu gratis voor Nextens Selectie.