EY ziet fouten in jaarrekening Rabobank over het hoofd

Bron: NRC

Accountantskantoor EY heeft drie boekhoudfouten over het hoofd gezien in de jaarrekening van Rabobank over 2013. Deze zijn gecorrigeerd in de jaarrekening over 2014, maar waren niet gemeld in de controleverklaring. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zette EY onder druk om een incidentmelding te doen.

Materiële fouten

Twee van de drie gemaakte fouten in de jaarrekening van 2013 zijn zogeheten materiële fouten. De fouten zijn van dermate omvang dat ze van invloed kunnen zijn op de beslissingen die gebruikers van de jaarrekening nemen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Eén van de fouten was dat het eigen vermogen van de Rabobank met € 900 miljoen naar beneden moest worden bijgesteld. Een andere fout ging om de waardering van rentederivaten. De fouten zijn gecorrigeerd in de jaarrekening van 2014. Later bleek dat slechts twee van de drie fouten waren gecorrigeerd, waardoor de jaarrekening nog een keer moest worden opgemaakt.

Incidentmelding

Uit het onderzoek van NRC blijkt dat in een vertrouwelijke brief uit mei 2015 de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de fouten dermate ernstig vond dat ze het accountantskantoor EY onder druk zette om een incidentmelding te doen. Zo’n melding bij de toezichthouder is verplicht bij situaties die het vertrouwen in de accountantsorganisatie of de financiële markten kunnen schaden. De hoogste baas van EY, Coen Boogaart, zegt dat de fouten niet fundamenteel zijn waarbij de jaarrekening moet worden teruggetrokken. Hij vermeldt daarom de fouten niet in de uitgebreide controleverklaring en heeft geen incidentmelding gedaan.

terug