Extra medewerkers voor fraudeaanpak

 

UWV, de Inspectie SZW en SVB gaan de komende vier jaar 260 extra medewerkers inzetten om fraude aan te pakken. Verwacht wordt dat dit vanaf 1 januari 2014 in totaal 189 miljoen euro oplevert.

Samenwerken

UWV, de Inspectie SZW en SVB gaan beter samenwerken en de risicogroepen beter in kaart brengen. De regels voor het verkrijgen van een uitkering worden eenvoudiger en beter uitgelegd aan uitkeringsgerechtigden. Medewerkers van UWV en SVB worden getraind om fraude sneller te herkennen.

Werkzaamheden

UWV krijgt 240 extra medewerkers. De Inspectie krijgt er ongeveer twintig en de SVB twee. UWV gaat de komende vier jaar gericht werkzoekenden tijdens de eerste drie maanden van hun werkloosheid tijdens bijeenkomsten persoonlijker voorlichten over hun rechten en plichten. Dit zal tot een snellere uitstroom uit de uitkering leiden. Onderzocht wordt of de kosten van de (her)inspecties verhaald kunnen worden op de bedrijven.

De Inspectie zal in 2014 extra capaciteit inzetten op de aanpak van grootschalige georganiseerde uitkeringsfraudes. De SVB zal meer onderzoek doen naar het vermogen van bijstandsgerechtigden in het buitenland.

terug