Evaluatierapport over hoog btw-tarief podiumkunsten

Bron: Rijksoverheid

Het hoge btw-tarief op podiumkunsten is van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012 van toepassing geweest.

Verlaagde tarief

Op 26 april 2012 is, na het tot stand komen van het begrotingsakkoord, bekend gemaakt dat podiumkunsten weer onder het verlaagde tarief zouden komen. Uit een evaluatierapport blijkt dat deze btw-verhoging niet direct heeft geleid tot een sterke afname van het aantal bezoekers.

Dit kan mogelijk worden verklaard door de korte periode dat het algemene tarief van toepassing is geweest, en door het ondernemerschap van podia.

Kort

Doordat de btw-verhoging maar kort van toepassing is geweest, is het voorts mogelijk dat consumenten hun consumptie nog niet hebben aangepast aan de nieuwe prijs. Middels bepaalde regelingen (giften aan cultuur aanmoedigen, een eigen inkomstennorm die het ondernemerschap stimuleert) zijn podia al enige tijd bezig om vanuit economisch oogpunt efficiënter te ondernemen. Zo wordt er meer prijsdifferentiatie toegepast, worden succesvolle voorstellingen vaker herhaald en richten podia zich meer op het aantrekken van giften. Dit beleid van podia zou mogelijk negatieve effecten van de btw-verhoging compenseren.

Deze evaluatie is uitgevoerd naar aanleiding van de toezegging van de Minister-president tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 7 december 2010 dat de effecten van de btw-verhoging op podiumkunsten zullen worden gemonitord.

terug