Europese verkiezingen en belastingstandpunten

 

Partijen, thema’s en standpunten kunnen worden vergeleken op de EU-verkiezingswebsite van de VNO‑NCW en MKB‑Nederland. De werkgeversorganisaties zijn tegen de financiële transactie taks en eenzijdige maatregelen en zien graag een groeiagenda voor Europa komen, waarbij internationale concurrentie­kracht centraal staat.

CDA: Naar een slagvaardiger Europa
Esther de Lange

Nederland kan niet zonder Europa; voor onze banen, onze economie en veiligheid en stabiliteit. Wij kiezen met een gezond verstand voor Europa, dat gedeelde problemen oplost waar dat nodig is, maar zich niet bemoeit met zaken die we zelf kunnen oplossen.

Belasting­fraude, belasting­ontduiking en het witwassen van geld aanpakken. Lidstaten moeten verplicht hun belasting­gegevens uitwisselen om fraude, witwassen en ontduiking aan te pakken.

PVV
Marcel de Graaff

Geen Nederlands belasting­geld gebruiken voor Europese investeringen.

PvdA: Voor een Europa dat werkt
Paul Tang,

Voor Nederland is een sterker en socialer Europa noodzakelijk.

Voor FTT (met uitzondering van pensioenen). Harmonisering vennootschaps­belasting. Harde aanpak financiële fraude. Einde aan brievenbus­constructies. Voor Country-by-Country Reporting.

VVD: Europa waar nodig
Hans Baalen

De VVD wil een Europese Unie die prioriteit geeft aan de economie.

Tegen FTT. Tegen invoeren Europese belasting. Tegen onnodige bemoeizucht op belasting­beleid.

D66: Europa verdient beter
Sophie in ’t Veld

Europa betekent welvaart, economische groei en vrijheid. Een krachtige Europese economie is een krachtige Nederlandse economie. Daarom kiest D66 voor een sterk Nederland in een sterk Europa.

Invoeren van eenduidige grondslag voor vaststellen van vennootschaps­belasting. Btw-systeem vereenvoudigen en harmoniseren. Belasting­fraude aanpakken.

CHRISTENUNIE  SGP: Samenwerking JA, Superstaat NEE
Peter van Dalen

Samenwerking tussen soevereine lidstaten ten behoeve van de belangen van de lidstaten als dragers van de Europese samenwerking, wat bijdraagt aan de vrede en stabiliteit in Europa. De EU moet zich concentreren op haar kerntaken. Geen bankenunie, begrotingsunie, economische unie en politieke unie. Aandachtspunt is de handhaving van de bestaande regelgeving.

Aanpak belasting­ontduiking nationaal en indien nodig internationaal. Europese regelgeving is niet aanvaardbaar op het domein van de belastingen.

GROENLINKS: Ons Europa
Bas Eickhout

Door nu in te zetten op de verduurzaming van de economie, van hernieuwbare energie tot hergebruik van grondstoffen, scheppen we banen en maken we Europa tot wereldwijde koploper in groene innovatie.

Voor FTT. Afschaffen vetorecht bij belastingen met sterk grens­overschrijdend effect. Geharmoniseerde grondslag en minimumtarief vennootschaps­belasting. Aanpak belasting­paradijzen en belasting­fraude. Sancties voor banken die belasting­ontwijking faciliteren. Voor Country-by-Country Reporting.

SP: Superstaat NEE, samenwerken JA
Dennis de Jong

Tegen de Europese Unie als superstaat, wel voor eerlijke samenwerking met volledig respect voor de nationale democratie.

Voor FTT. Aanpak fraude, belasting­ontduiking en witwassen. Minimumtarief en grondslag voor vennootschaps­belasting. Belasting­paradijzen aanpakken. Voor Country-by-Country reporting.

50PLUS: Onze Toekomst in Europa
Toine Manders

 Betere en efficiëntere EU.

Geen directe Europese belasting.

Vergelijk meer standpunten op de site van VNO-NCW>

terug