Europese Commissie: Kilometergrens voor 30%-regeling mag niet

Bron: Salarisnet.nl

Volgens de Europese Commissie is de 150-km grens in de 30%-regeling voor expats, een verboden belemmering van het vrije verkeer van werknemers.

Hoge Raad

Vorig jaar heeft de Hoge Raad twee vragen over de 30%-regeling gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De 30%-regeling houdt in dat werknemers onder voorwaarden een forfaitaire onbelaste vergoeding ontvangen, namelijk 30% van het loon.

Vanaf 1 januari 2012 geldt de voorwaarde dat een werknemer de 30%-regeling kan toepassen als hij meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van de tewerkstelling in Nederland woonachtig was op een afstand van meer dan 150 kilometer van de grens van Nederland, aldus Salarisnet.nl.

Europese Commissie

De Europese Commissie geeft adviezen aan het Hof. Volgens de Europese Commissie is deze regeling in strijd met het vrije verkeer van werknemers. Door werknemers die meer of minder van de Nederlandse grens hebben bewoond, verschillend te behandelen wordt het vrije verkeer van werknemers beperkt.

Volgens de Europese Commissie kan een andere maatregel ook doeltreffend werken. Een bepaalde afstand tussen de woonplaats van de ingekomen werknemer (vóór indiensttreding) en de werkplaats is daarbij volgens de EC een mogelijke optie, zo meldt Salarisnet.nl.

terug