Europees Hof voor de Rechten van de Mens: bedrijfsopvolgingsregeling niet in strijd met EVRM

Bron: Telegraaf

De Hoge Raad heeft op 22 november 2013 in een aantal proefprocedures beslist dat de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en dus niet geldt voor particulieren. Inmiddels heeft ook het Europese Hof voor de Rechten van de mens zich over deze kwestie gebogen. Conform de Hoge Raad oordeelt ook dit Hof dat er geen sprake is van een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) door de bedrijfsopvolgingsregeling aan particulieren te onthouden.

Ongeveer 2000 mensen hebben via de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geprocedeerd over deze kwestie. Hiervoor hebben zij gezamenlijk bijna een miljoen aan SMCO betaald. Deze mensen voelen zich namelijk benadeeld aangezien zij erfbelasting moeten betalen en erfgenamen van ondernemingsvermogen in het kader van de BOF niet.

Procedure bij voorbaat al zinloos

Volgens Belastingadvocaat Martien Pelinck heeft SMCO de 2000 procederende mensen misleid. Bij voorbaat was namelijk al duidelijk dat de procedure zinloos was, aangezien het EHRM niet anders zou beslissen dan de Hoge Raad. Daarom moet SMCO volgens Pelinck stoppen met procederen en de mensen hun geld teruggeven.

SMCO-directeur Ferry Roet is echter van mening dat het EHRM in de SMCO-zaken anders zal beslissen, namelijk dat de Belastingdienst de erfbelasting terug moet betalen, aldus de Telegraaf. ”Dit besluit van het EHRM gaat om één persoon, die minder kosten en inspanningen heeft geleverd dan dat wij hebben gedaan”, aldus de SMCO-directeur. Volgens Pelinck zal het EHRM echter in de nieuwe zaken niet anders oordelen.

terug