EU-lidstaten moeten overstappen op een werkgelegenheidsvriendelijker belastingheffing

 

Toename belastingdruk

De Europese Raad constateert in het algemeen dat tal van landen tijdens de crisis hun toevlucht hebben genomen tot belastingverhogingen in plaats van uitgavenverminderingen, waardoor de totale belastingdruk is toegenomen.

Aangezien er maar weinig manoeuvreerruimte voorhanden is wat de overheidsfinanciën betreft, wordt in een aantal aanbevelingen benadrukt dat het vooral zaak is het zwaartepunt van de belastingdruk te verleggen van belastingen op arbeid naar periodieke onroerendgoed-, verbruiks- en milieubelastingen, voor een betere naleving van de belastingwetgeving te zorgen, en belastingfraude te bestrijden.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug