EU-aanpak dubbele belastingheffingen

Bron: ANP

Burgers en bedrijven die voor hetzelfde inkomen of kapitaal worden belast in verschillende lidstaten, kunnen vanaf 1 juli 2019 aankloppen bij een Europese arbitragecommissie. De ‘onafhankelijke scheidsrechter’ grijpt in als een conflict over dubbele heffingen niet binnen twee jaar is opgelost.

Negenhonderd geschilprocedures

De EU-ministers van Financiën zijn het dinsdag in Brussel eens geworden over een richtlijn die dit regelt. Volgens EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) zijn er jaarlijks alleen al tussen ondernemingen en belastingdiensten zo’n negenhonderd geschilprocedures over dubbele heffingen. ‘We schatten dat daarmee €10,5 miljard euro is gemoeid.’ Ze duren soms eindeloos en zijn vaak onduidelijk.

Richtlijn

Maar ook EU-burgers die werken of wonen in verschillende EU-landen, of een huis in het buitenland hebben, kunnen met dubbele taxatie te maken krijgen. De richtlijn moet door het EU-parlement worden goedgekeurd.

Tevreden Wiebes

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën was tevreden na afloop. ‘Landen in de EU hebben niet alleen de plicht om belastingontwijking tegen te gaan, maar ook om dubbele belastingheffing te voorkomen. Nederland heeft zich jarenlang ingezet voor betere geschilbeslechting bij dubbele belastingheffing. Dat hebben we vandaag eindelijk binnengehaald.’

terug