Eerste uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 online

Bron: Belastingdienst

De eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 is te downloaden via de site van de Belastingdienst. In deze brief staan de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van loonheffingen die vanaf 1 januari 2016 gelden.

aangifte

Nog niet afgerond

Bij de samenstelling van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 is de besluitvorming over een aantal nieuwe regels nog niet afgerond. Ook de tarieven en percentages voor 2016 zijn nog niet definitief vastgesteld. De informatie in de nieuwsbrief kan dus nog wijzigen. Er verschijnen daarom verschillende uitgaven van de nieuwsbrief. In elke uitgave staat naast nieuwe informatie ook alle informatie uit de vorige uitgave.

Onderwerpen

In de brief zijn 14 onderwerpen opgenomen:

  1. AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 6 maanden
  2. Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling aangescherpt
  3. Rentevoordeel personeelsleningen voor eigen woning belast
  4. Werknemer blijft verzekerd voor de ZW bij doorwerken na AOW-leeftijd
  5. Loonbelastingtabellen: kolom in tabel bijzondere beloningen uitgebreid
  6. Voordeelregel vervalt
  7. Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
  8. Verrekende arbeidskorting op de jaaropgaaf
  9. Bijtelling voordeel privégebruik auto
  10. Levensloopregeling: 80%-regeling vervalt
  11. Tijdelijke heffingskorting vervalt
  12. Leeftijd voor de werkbonus verhoogd
  13. Verplicht model garantieverklaring voor eigenrisicodragerschap voor de WGA
  14. Veranderingen in de premiekortingen

 

terug