Eerste praktijkresultaten Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie

Bron: de redactie

‘Een wet opzoeken is soms zoeken naar een speld in een hooiberg’, zegt Robert van der Jagt van KPMG-Meijburg tijdens de Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie (NFLT) bijeenkomst. Om daar verbetering in te brengen is in 2011 het gelijknamige project gestart waarvan de voortgang afgelopen donderdag werd gepresenteerd.

Ontstaan

Het idee om Nederlandse wetten te gaan ordenen, om een structuur aan te brengen in de overload van juridische en fiscale informatie, is in 2011 ontstaan. Zo begon het unieke en landelijke project van de Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie (NFLT). Het is een informeel samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), Raad voor de Rechtspraak, SDU Uitgevers, Wolters Kluwer Nederland en wijzelf; Reed Business Information (RBI). Nergens anders ter wereld is een soortgelijk project, waardoor Nederland een voorbeeld is geworden voor andere landen. Met deze trotse woorden trapt Robert van der Jagt de late middag af in de grote bioscoopzaal van KPMG. In totaal zijn er ruim 60 mensen op afgekomen op deze voortgangspresentatie.

Event-driven denken

‘Fiscalisten denken event-driven’, zegt Van der Jagt. ‘Er wordt een nieuwe CFO uit Amerika aangesteld bij een Nederlandse vennootschap, wat komt daar fiscaal gezien allemaal bij kijken? Of bij een echtscheiding of geboorte. Allemaal events die fiscale gevolgen hebben. Omdat fiscalisten zo denken, moeten we de beschikbare content ook op die manier ordenen.Een taxonomie is te vergelijken met een boomstructuur en geeft in kernwoorden de structuur van een vakgebied weer. Voor dit project zijn drie van deze boomstructuren opgezet: een voor alle fiscale wetten, een voor alle fiscale onderwerpen (leerstukken genoemd) en een voor alle fiscale events. De eerste twee genoemde boomstructuren zijn aan elkaar gekoppeld. Dat betekent dat voor ieder leerstuk de verbinding is gelegd met de bijbehorende wetsartikelen.  Momenteel beslaat de taxonomie 23 werkstromen (bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting etc.) met bij elkaar 8.000 leerstukken. Dat is het hele fiscale werkgebied.’ De lancering van de eerste versie NFLT vond vorig jaar plaats bij de Hoge Raad. ‘Sindsdien hebben we grote stappen gemaakt zoals het toevoegen van synoniemen bij de leerstukken. Een volgende stap is om ook de jurisprudentie te taggen’, zegt Van der Jagt.

Toepassing binnen Nextens

Ook wij, Reed Business Information (RBI), hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de NFLT. Sterker nog, wij hebben een primeur wat betreft de toepassing ervan. Ronald Koot, die als fiscalist hard heeft gewerkt aan deze integratie heeft deze toepassing en namens RBI presenteert, was die middag de enige, samen met Meijburg, die ook daadwerkelijk de toepassing ervan kon laten zien. De NFLT vormt namelijk de basis voor de inhoudelijke koppeling tussen de onderwerpen op onze kennisbank FiscaalTotaal en onze aangiftesoftware Nextens. De koppeling geeft de mogelijkheid om vanuit de software direct door te klikken naar relevante informatie in FiscaalTotaal.

Ideeën andere partijen

Meijburg

De andere partijen in het samenwerkingsverband hebben ook niet stilgezeten. Ook Meijburg heeft de NFLT werkend geïmplementeerd op hun interne kennisomgeving en in een app met Europees fiscaal recht. Hierdoor kunnen fiscalisten sneller vanuit een zoekterm rechtstreeks bij de juiste wetsartikelen en arresten komen. De app is vrij beschikbaar.

Raad voor de Rechtspraak

Jan Monsma van de Raad voor de Rechtspraak licht toe dat zij momenteel bezig zijn met de omslag van papier naar digitaal. Met die omslag naar digitaal zullen zij de taxonomie gaan toepassen, beginnend met de uitspraken van de Hoge Raad, gevolgd door de gerechtshoven en als laatste de rechtbanken. ‘We zien echt enorme meerwaarde in taxonomie’, benadrukt Monsma nogmaals.

Wolters Kluwer Nederland

Chris Gijsbers van Wolter Kluwer Nederland vertelt dat de uitgeverij een analyse heeft gedaan op hun eigen vorm van taxonomie en de nieuwe vorm van de NFLT. Chris Gijsbers van Wolter Kluwer Nederland vertelt dat zij een analyse hebben gemaakt op hun eigen Thesaurus en de NFLT. ‘Daar zit grote overlap in’, zo zegt Gijsbers. Vanaf volgend jaar gaan zij de eerste stappen zetten in de implementatie van de NFLT.

Belastingdienst

‘Ik ben erg trots op de manier waarop de taxonomie wordt gemaakt en beheerd’, zegt Theo Poolen als voorzitter van het project NFLT. ‘Ik vind het erg goed dat ieders belangen wordt gerespecteerd.’ Daarnaast is hij directeur Kwaliteit Fiscaliteit en Accountancy bij de Belastingdienst en namens de dienst zegt hij dat ze de taxonomie nog niet in gebruik hebben genomen. De Belastingdienst gaat er onderzoek naar doen hoe haar content op de website beter vindbaar wordt door gebruik te maken van de taxonomie. Daarnaast wil de Belastingdienst de event-driven taxonomie verder doorontwikkelen.

Beheer

Het beheer van de taxonomie om er voor te zorgen dat de wetgeving up-to-date is, rouleert bij de uitgevers. Dit jaar was dat RBI, in 2017 ligt het beheer bij Wolters Kluwer. Jaarlijks wordt de taxonomie kritisch bekeken en zo nodig aangevuld of gecorrigeerd. ‘Iedereen mag gratis gebruik maken van de taxonomie’, zegt Poolen. ‘Ook degene die er geen tijd en energie in hebben gestoken. Het belang van de eindgebruiker staat voorop.’

terug