Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2018 aan

Bron: Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft alle wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2018 aangenomen. Dit betekent dat de plannen die de regering heeft gemaakt voor komend jaar, per 1 januari 2018 in werking kunnen treden.

Vijf wetsvoorstellen

De volgende vijf wetsvoorstellen werden door de Eerste Kamer aangenomen: het Belastingplan 2018, de Overige fiscale maatregelen 2018, de Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling, de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling, en de Geleidelijke uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld.

Wet-Hillen

Het laatstgenoemde voorstel zorgt ervoor dat de zogenoemde Wet-Hillen wordt afgeschaft en dat de aftrek voor huizenbezitters die hun eigenwoningschuld geheel of vrijwel geheel hebben afgelost, komt te vervallen. Wel gebeurt dit geleidelijk: het huidige kabinet heeft een periode van 30 jaar genoemd om de regeling gefaseerd af te bouwen.

terug