Eerste behandeling Belastingplan 2018

Bron: FD

De eerste ronde van de behandeling van het Belastingplan 2018 had woensdag al meteen een technisch en voorbarig karakter, aldus het FD. De oppositiepartijen haalden stevig uit naar de voornemens die formeel nog niet op de agenda stonden. De noodzakelijke nota’s van wijziging komen pas na het debat over de regeringsverklaring.

Aanpassingen per 2018

Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, kondigde tijdens de behandeling van het Belastingplan de aanpassingen uit het regeerakkoord aan die volgend jaar van kracht worden. Het gaat onder andere om verlaging van de vermogensrendementsheffing, verhoging en geleidelijke afbouw van de ouderenkorting, terugdraaien van verlenging van de eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting en verhoging van de tabaksaccijns.

Wet Hillen

Tijdens de behandeling ging het vooral over de invoering van 21% btw op nieuwe veerboten en hun bevoorrading en de afschaffing van de Wet Hillen, de regeling die woningeigenaren met een (bijna) afgeloste hypotheek compenseert voor het eigen woningforfait.

50Plus-Kamerlid Martin van Rooijen wil met steun van CDA’er Pieter Omtzigt dat het nieuwe kabinet de wetsaanpassing van de Wet Hillen niet verstopt in een verzamelwet, maar als een eigenstandige maatregel voorstelt.  Van Rooijen heeft nu het gevoel dat de wet nog snel in het bestaande Belastingplan wordt weggemoffeld, terwijl de afbouw pas over belastingjaar 2019 ingaat.

Nieuwe veerboten

Vrijwel alle partijen vallen over de invoering van 21% btw op nieuwe veerboten en hun bevoorrading. Die vallen nu onder het nultarief en moet volgens de EU-regels naar 21%. De vrees van de Kamerleden is dat de tickets duurder worden doordat de reders er het lage tarief van 6% op toepassen, wat ze nu nog niet doen. Alleen dan kunnen ze de extra btw-kosten namelijk aftrekken. Volgens VVD-Kamerlid Aukje de Vries is het een ‘technocratische maatregel’ zonder oog voor de consequenties.

terug