€ 54,8 miljoen extra betaald voor externen bij de Belastingdienst

Bron: Rijksoverheid

De Belastingdienst heeft vorig jaar € 54,8 miljoen extra moeten uitgeven voor de inhuur van externen. Er was extra personeel nodig voor bezwaren en inning, maar ook voor de reorganisatie van de Belastingdienst. Dat schrijft minister Jeroen Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer.

Compensatie

De overschrijding van bijna 55 miljoen wordt gecompenseerd door meevallende materiële uitgaven van de Belastingdienst. Kosten vielen lager uit voor het ICT apparaat met € 28,7 miljoen en voor ‘overig materieel’ € 88,5 miljoen. De kosten voor Shared service organisaties (SSO’s) vielen daarentegen hoger uit met € 18,1 miljoen. In totaal was de meevaller voor materieel € 99.076 miljoen.

Bewuste keuze

De overschrijding voor de kosten van extra personeel en het bezuinigen op materiële kosten, is een bewuste keuze, zo blijkt uit de Kamerbrief. ‘De Belastingdienst heeft geprioriteerd op de uitgaven voor de projecten met betrekking tot de Ivesteringsagenda waarvoor reeds verplichtingen waren aangegaan.’ Dit moest wel binnen de reguliere budgetten vallen.

Inhuur externen

Dijsselbloem verklaart de hogere uitgaven voor het inhuur van externen bij de Belastingdienst door de noodzakelijke extra inzet op innovatieve projecten in het kader van de Investeringsagenda, de reorganisatie van de Belastingdienst. Daarnaast waren aanvullend uitzendkrachten nodig in het primaire proces voor bezwaren en inning om onder andere ongewenste achterstanden te voorkomen of te beperken.

terug