‘Driekwart familiebedrijven wil verkopen’

 

Bijna driekwart van de eigenaren van familiebedrijven (72 procent) denkt na over de verkoop van zijn bedrijf. Een derde verwacht dat dit onderwerp binnen nu en 5 jaar aan de orde komt en een op de tien denkt binnen 2 jaar een overname te kunnen realiseren. Dit blijkt uit een woensdag gepresenteerd onderzoek door MarketResponse onder 200 eigenaren van familiebedrijven.

Ondernemers ouder 46 jaar denken over verkoop

Het onderzoeksbureau keek voornamelijk naar de ongeveer 70.000 bedrijven met 10 tot 200 medewerkers. Hiervan zouden er de komende 5 jaar 4200 jaarlijks in de verkoop komen. Oudere ondernemers denken vaker na over verkoop dan jonge ondernemers, 85 procent van de ondernemers ouder dan 46 geeft aan wel eens na te hebben gedacht over verkoop, aldus het rapport.

Verkoopopbrengst nodig voor pensioen

De helft van de ondernemers geeft aan dat de verkoopopbrengst belangrijk is voor de pensioeninvulling. Hoewel ruim twee derde van de ondernemers zegt een goed idee te hebben wat hun bedrijf waard is, valt op dat ze hun bedrijf hoger dan het marktgemiddelde waarderen, aldus het bureau. “De ondervraagde ondernemers waarderen hun bedrijf op gemiddeld 8,8 maal de jaarwinst. De ervaring leert dat de meerderheid van de mkb-bedrijven wordt verkocht tegen een waardering van 4 tot 6 keer de jaarwinst.”

Generatie op generatie

Van de respondenten heeft 45 procent het bedrijf van familie overgenomen. “Van deze groep verwacht slechts de helft het bedrijf ook weer over te dragen aan een familielid. Naarmate de ondernemer ouder wordt, neemt deze verwachting sterk af.” Het familiebedrijf dat van generatie op generatie wordt overgedragen, blijkt hiermee een romantisch idee dat steeds minder realistisch lijkt naarmate men ouder wordt”, zegt Tom Beltman van Marktlink Fusies & Overnames, die het onderzoek liet uitvoeren.

Jongere kiezen andere loopbaan

MKB-Nederland herkent het beeld dat familiebedrijven niet meer als vanzelfsprekend overgaan in familiehanden. “Jongere mensen zijn ook steeds meer actief in andere sectoren. Ze zijn vaker hoog opgeleid en kiezen voor een andere loopbaan.” Volgens de ondernemersorganisatie staan er jaarlijks gemiddeld 15.000 mkb-bedrijven te koop, maar dat is inclusief hele kleine bedrijven.

Advies aan adviseurs van familiebedrijven

Hoe kunt u als adviseur de juiste zaken monitoren en zo meer rendement voor uw klant halen? Jeroen Knol is auteur van  “Van familiebedrijf naar familiekapitaal” en “Fiscale Wijzer Bedrijfsoverdracht”. Knol geeft adviseurs van familiebedrijven het advies op vroeg te beginnen met de voorbereidingen van verkoop: “Maak het bespreekbaar en weet onder welke voorwaarde familiebedrijven ooit hun onderneming willen verkopen.”

Knol geeft een workshop advies bij bedrijfsopvolging op de op het Elsevier Nextens event ‘Switch naar advieskantoor’.

terug