Drie hervormingen in de accountancy die er nooit gaan komen

Bron: FD

Hervormen, hervormen, hervormen. Accountants hebben er de laatste jaren hun mond vol van. Het imago van de beroepsgroep kwam een aantal jaar geleden al in opspraak met affaires zoals bij woningcorporatie Vestia en technisch dienstverlener Imtech, dat schrijft het FD.

Verbeterplan

Toezichthouder AFM tikte de accountantsorganisaties enkele keren hard op de vingers over de kwaliteit van de accountantscontroles.

De kantoren startten cultuur- en gedragsprogramma’s en besloten meer uren te steken in controleopdrachten en opleiding van het personeel.

Sectorbreed kwam er, onder de vlag van beroepsorganisatie NBA, een omvangrijk verbeterplan met 53 maatregelen. Daarin zijn onder andere een verplichte accountantseed, onafhankelijke raden van commissarissen en een ander beloningssysteem opgenomen.

Op de schop

Er komen steeds drie hervormingen terug die de accountancy volledig op de schop nemen:

  • afschaffing van de partnerstructuur
  • controlerend accountants in overheidsdienst
  • en een einde aan de praktijk van controle en advies onder één dak.

Ingrijpende veranderingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat een accountant écht onafhankelijk zijn werk kan doen, menen de voorstanders. Geen commerciële druk meer van de beter verdienende adviseurs of van de cliënt die voor de controle betaalt, het publieke belang voorop. Achterliggende gedachte: de kwaliteit van de accountantscontroles gaat omhoog.

Nihil

Maar de kans dat deze plannen worden uitgevoerd, is nihil. De sector praat er in crisistijd altijd over, maar wekt nooit de indruk deze ‘nucleaire opties’ serieus te nemen. Een nieuwe aanwijzing daarvoor is een vorige maand gepubliceerde studie van een werkgroep onder auspiciën van beroepsorganisatie NBA over het partner- en verdienmodel. Daarin zitten zowel vertegenwoordigers van grote als kleine kantoren. In 57 pagina’s wordt op subtiele wijze beargumenteerd waarom ingrijpen in de huidige structuren de kwaliteit van het accountantswerk waarschijnlijk niet zal verhogen, aldus het FD.

terug