DNB: ECB strenger voor banken dan accountants

Bron: ANP

De Europese Centrale Bank (ECB) is bij zijn onderzoek naar de financiële positie van de grote Europese banken strenger dan accountants zijn bij hun cijfercontroles. Banken worden door de ECB dan ook eerder gedwongen om problematische leningen af te schrijven, waardoor mogelijk extra voorzieningen moeten worden getroffen om aan de kapitaaleisen van de centrale bank te voldoen.

Astronomische operatie

Dat stelde Jan Sijbrand, directeur Toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB), maandag in een update over het bankenonderzoek. ,,Het valt op dat wij strenger zijn dan accountants”, zei Sijbrand over het onderzoek. ,,Wij zeggen al snel dat een lening moet worden afgeschreven, waar een accountant het verlies pas erkent als het werkelijk is gerealiseerd.”

Sijbrand liep niet vooruit op de uitkomsten van het onderzoek, dat momenteel bij de circa 130 grootste banken in de eurozone wordt uitgevoerd. Hij liet wel weten dat het om een ,,astronomische operatie” gaat, waarbij de banken op ongekende schaal worden doorgelicht. De resultaten van het onderzoek worden in de tweede helft van oktober gepubliceerd, waarna de ECB op 4 november het toezicht op de grote Europese banken overneemt.

Stresstest

De ECB neemt sinds eind vorig jaar de balansen van de banken door. Deze zogeheten ‘asset quality review’ (AQR) moet uitwijzen of de bezittingen van banken goed op de balansen staan, of dat mogelijke verliezen worden onderschat. Op die manier moet blijken of banken over voldoende kapitaal beschikken om verliezen op te kunnen vangen. Op basis van dit onderzoek wordt vervolgens een stresstest uitgevoerd, die moet uitwijzen of banken een nieuwe, zware crisis kunnen doorstaan.

Banken krijgen vanaf eind deze maand een gedeeltelijk inzicht in de resultaten van het onderzoek, maar worden uiteindelijk pas 2 dagen voor de publicatie ervan in oktober volledig op de hoogte gesteld. Banken die op basis van de AQR of de stresstest kapitaal tekortkomen moeten vervolgens binnen 2 weken aangeven hoe ze het gat binnen een halfjaar denken te gaan vullen.

terug