Directie moet in gesprek met OR over topsalarissen

Bron: NOS

Directies van bedrijven moeten de beloning van topbestuurders voortaan bespreken met de ondernemingsraad (OR). Het wetsvoorstel dat dit regelt, is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit schrijft de NOS.

Mondeling bespreken

Het is nu al zo dat directies informatie moeten verstrekken aan de ondernemingsraad over de loonverhoudingen binnen de onderneming, maar deze verplichting wordt nauwelijks nageleefd. Het wetsvoorstel dat nu met een grote meerderheid is aangenomen, verplicht directies van bedrijven met meer dan 100 werknemers om informatie over topbeloningen te verstrekken aan de OR en deze info mondeling te bespreken. De ondernemingsraden krijgen geen advies- of instemmingsrecht over beloningen.

Verontwaardiging

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid denkt dat topbeloningen door de nieuwe wet beter en makkelijker bespreekbaar worden. “Na jaren van maatschappelijke onrust en vaak ook verontwaardiging is het goed dat er in bedrijven zelf meer gesproken wordt over beloningen van de topbestuurders.”

Bewustwording

Over het algemeen wordt niet verwacht dat de nieuwe wet invloed heeft op de hoogte van topbeloningen. Wel moet de nieuwe verplichting bijdragen aan de bewustwording binnen bedrijven over de verschillen in de salarissen van de werknemers.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug