Dijsselbloem gaat LB-nihilwaardering rentekorting op hypothecaire personeelslening afschaffen

Bron: Rijksoverheid

Op 13 maart 2014 kopte De Telegraaf als volgt: ‘Klaas Knot heeft niet alleen het ‘gevoel’ dat het weer goed gaat met de economie, hij durft er ook naar te handelen. Uit een gepresenteerde jaarverslag van de Nederlandsche Bank blijkt dat hij een hypotheek heeft genomen van € 1,2 miljoen onder gunstige personeelscondities.’ Het Tweede Kamerlid Tony van Dijck (PVV) wond zich hier erg over op en wilde van minister Dijsselbloem (Financiën) het naadje van de kous weten.

Volgens de minister gaat het om een personeelslening tegen gunstige rentetarieven waarvoor in de loonbelasting thans een nihilwaardering geldt, maar dat gaat met ingang van 1 januari 2015 veranderen. Dijsselbloem zegt hierover het volgende:

Geen invloed

“De reden voor het nu achterwege laten van het belasten van het voordeel van de rentekorting in de loonbelasting, omdat dit voordeel daarin op nihil wordt gewaardeerd, is dat het wel belasten van dit voordeel per saldo geen invloed zou hebben op de te betalen belastingen. Dit komt doordat op basis van jurisprudentie het als loon te waarderen voordeel van de rentekorting in de loonbelasting, vervolgens in de inkomstenbelasting zou mogen worden afgetrokken als kosten met betrekking tot een eigen woning.

Tegenover de hogere af te dragen loonbelasting (en daarna ook inkomstenbelasting) zou dan een gelijke verlaging van de verschuldigde inkomstenbelasting staan. Oftewel, de waarde van de rentekorting zou bijvoorbeeld tegen een tarief van 42% belast worden in de loonbelasting (en inkomstenbelasting), maar ook tegen een tarief van 42% aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting. Per saldo maakt de nihilwaardering van de rentekorting voor de totale belastingopbrengst dus geen verschil.”

Wijzigingen

Door de recente wijzigingen in de eigenwoningregeling vindt in bepaalde gevallen de aftrek van de rente in de inkomstenbelasting niet meer plaats tegen hetzelfde tarief als waartegen het voordeel in de loonbelasting belast zou zijn. Hierdoor krijgt het al dan niet belasten van de rentekorting in de loonbelasting wel gevolgen voor de te betalen belasting. De gevolgen van de nihilwaardering acht Dijsselbloem daarmee onwenselijk geworden en daarom zal bij het Belastingplan 2015 worden bezien hoe de fiscale behandeling van de rentekorting op dit punt kan worden aangepast.

Dijsselbloem merkt nog op dat naast de nihilwaardering werkgevers uiteraard de mogelijkheid hebben om binnen de werkkostenregeling loonbestanddelen, waaronder rentekortingen, onder te brengen in de vrije ruimte. Overigens was de hypotheek van Knot zo hoog omdat hij nog met een onverkocht huis zat dat inmiddels is verkocht, aldus Dijsselbloem.

terug