Dienstensector blijft het goed doen

Bron: Rabobank

De zakelijke dienstverlening groeit ook volgend jaar weer hard. In 2018 neemt de groei van de grootste economische sector van Nederland wel enigszins af, maar hij blijft rond de 5% liggen, blijkt uit een sectorprognose van Rabobank. De opgeleefde economie zorgt er ook voor dat de zakelijke dienstverlening goed boert.

Zakelijke dienstverlening

Onder de sector vallen specialistische diensten als advocatenkantoren, arbeidsbemiddeling en reclamebureaus, waar in economisch goede tijden meer vraag naar is, maar ook schoonmaakbedrijven en beveiliging. Waar een notaris met name profiteert van de toegenomen vastgoedtransacties, profiteren uitzendbureaus bijvoorbeeld van de vraag naar arbeidskrachten. Daarnaast besteden veel bedrijven niet-kerntaken, zoals schoonmaak of beveiliging, steeds vaker uit aan de dienstensector. Onder andere hierdoor heeft de zakelijke dienstverlening zich volgens de bank ontwikkeld tot de grootste sector in de Nederlandse economie. De Rabobank verwacht dat de groei van de zakelijke dienstverlening dit en volgend jaar doorzet: met ongeveer 5% volumegroei in beide jaren

Vooruitzichten 2018

De vooruitzichten voor 2018 zijn gunstig. Door de aanhoudende groei van de export en de consumentenbestedingen is er in de meeste branches meer vraag naar goederen en diensten, waardoor de omzet van Nederlandse bedrijven gemiddeld zal toenemen. Niet alle bedrijven zullen dit groeipotentieel echter kunnen realiseren, bijvoorbeeld doordat zij onvoldoende gekwalificeerd personeel hebben. Een aanzienlijk deel van de ICT-bedrijven, callcenters, uitzendbureaus en bepaalde industriële productiebedrijven geven aan dat zij een tekort aan arbeidskrachten als belemmering voor groei zien.

terug