Deloitte diep in het rood

Bron: Telegraaf

Het grote accountantsbedrijf Deloitte zakt in het eigen vermogen € 35,2 miljoen in het rood door een gedwongen afboeking van € 53 miljoen voor de consolidatie van de stichting InterNos. Dat meldt de Telegraaf naar aanleiding van het gepubliceerde jaarverslag van de onderneming.

Buiten de boekhouding

De afboeking wordt veroorzaakt door de consolidatie van de stichting InterNos waarin de goodwillrechten van Deloitte-partners zijn ondergebracht. Deze stichting werd afgelopen jaren nog buiten de boekhouding van Deloitte gehouden omdat de voormalige accountant EY dat goedkeurde. Door de verplichte wisseling van controlerend accountant ontstond er een enorme rel. De nieuwe controleur is PwC en die keurde het niet goed dat de stichting buiten de boekhouding van Deloitte werd gehouden.

Toetreding

Om deel te nemen aan de maatschap Deloitte lenen partners geld van de stichting Internos waarmee zij het kapitaal aan het accountantsbedrijf storten. Deloitte staat garant voor de leningen die partners gedurende hun loopbaan aflossen. In totaal gaat het om € 120 miljoen die bij externe financiers zijn ondergebracht.

terug