Definitieve aanslagen schenkbelasting komen (veel) later

Bron: Belastingdienst

De Belastingdienst heeft duidelijkheid gegeven omtrent de termijnen waarop de aanslagen schenkbelasting worden verzonden met betrekking tot schenkingen in 2017. Eerder was al bekendgemaakt dat de fiscus door automatiseringsproblemen vertraging heeft opgelopen.

Geld schenken huis

Online aangifte

Sinds 2017 is het mogelijk om online aangifte schenkbelasting te doen. Het nieuwe automatiseringssysteem dat is ontwikkeld om de ingestuurde aangiftes te verwerken, werkt echter niet optimaal. Hierdoor kunnen de aangiftes minder snel worden gecontroleerd dan vooraf was gehoopt.

Problemen

Normaal gesproken zou de Belastingdienst al begonnen zijn met de verzending van de definitieve aanslagen schenkbelasting voor aangiftes die over 2017 jaar zijn gedaan. Onder meer door de genoemde problemen is dit nu anders en krijgt men de definitieve aanslag pas later. Men krijgt eerst een voorlopige aanslag. Deze is gebaseerd op wat in de aangifte is ingevuld.

Koophuis

Wanneer de definitieve aangifte wordt ontvangen, is afhankelijk van de vraag of men in de aangifte om een vrijstelling voor een koophuis heeft gevraagd. Heeft men dit níet gedaan, dan komt de definitieve aanslag eind 2019.

Drie jaar

Heeft men wél om een vrijstelling voor een koophuis gevraagd, dan komt de definitieve aanslag uiterlijk in 2021. Dit komt doordat men het ontvangen bedrag in dat geval over drie jaar verspreid mag besteden. En pas na afloop van die drie jaar controleert de Belastingdienst of aan alle voorwaarden voor de vrijstelling is voldaan. Pas daarna wordt de definitieve aanslag verzonden.

terug