Het CPB verwacht verder dat de werkloosheid daalt naar 5,5% in 2021, tegen 6,5% nu. Het overheidssaldo verbetert tot een overschot van 0,6% in 2021, waar er nu nog een begrotingstekort is.

Lichte groei consumptie

De groei van de consumptie en van de investeringen is bescheiden in vergelijking met de periode 2014-2017. De bestedingen van huishoudens groeien met 1% per jaar. Het besteedbaar inkomen van alle huishoudens neemt voornamelijk toe doordat de werkgelegenheid stijgt. De investeringen groeien met 2,7% per jaar.

Schets economische ontwikkelingen

De berekeningen van het CPB staan in een verkenning waarmee het bureau traditioneel een jaar voor de verkiezingen komt. Het gaat om een schets van de economische ontwikkeling voor de volgende kabinetsperiode, bij ongewijzigd, reeds ingezet beleid.