CPB bekijkt gevolgen schrappen dividendbelasting niet

Bron: ANP en Rijksoverheid

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat niet berekenen wie profiteert van de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Een zestal oppositiepartijen had het CPB daarom gevraagd, maar ving bot. Het CPB heeft geen gegevens over de gevolgen van de afschaffing van de dividendbelasting in het buitenland, schrijft het bureau.

Verzoek om onderzoek

Het schrappen van de belasting op een winstuitkering aan aandeelhouders zou vooral ten goede komen aan buitenlandse aandeelhouders. Nederlandse aandeelhouders kunnen compensatie krijgen van de Belastingdienst. Maar ook buitenlandse aandeelhouders mogen de heffing soms verrekenen met de fiscus ter plaatse. Ook die zou dus munt kunnen slaan uit de maatregel van het nieuwe kabinet. GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS en DENK vroegen het CPB daarom te onderzoeken wie er nu precies baat heeft bij het schrappen van de belasting.

Antwoord CPB

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken deelt het antwoord van de directeur van het Centraal Planbureau aan de Tweede Kamer: ‘Dank voor uw brief d.d. 15 november 2017 waarin u verzoekt om aanvullende informatie over de effecten van het afschaffen van dividendbelasting. Ik kan op dit moment helaas niet aan uw verzoek voldoen. Bij mijn afweging heb ik de toetsstenen, zoals verwoord in artikel 8 van de Aanbevelingen voor de Planbureaus van de Minister-President,toegepast. Het CPB ontbeert de data voor analyses van de effecten over de Iandsgrens heen. Meer ten principale, ontbreekt nu de benodigde mankracht voor een additionele analyse. Voor de effecten op het binnenland verwijs ik u naar de analyse van het regeerakkoord en het antwoord op vraag 88 in de set van 159 vragen die het CPB naar aanleiding van deze analyse heeft opgeleverd.’

terug