Consultatie standaard 4400N ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’

Bron: NBA

Standaard 4400N ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ is herzien en het consultatiedocument is nu beschikbaar. De standaard is een specifieke Nederlandse standaard (dit is aangeduid met de toevoeging ’N’)

De NBA heeft de Standaard 4400 herzien om deze te verduidelijken. De standaard is daarom omgezet naar het ‘clarity format’. Dit format zorgt voor zelfstandige leesbaarheid van de standaard en heeft een opbouw naar vereisten (norm) en toelichtingen. Deze opbouw is ook doorgevoerd in de controlestandaarden en de standaarden voor samenstellings- en beoordelingsopdrachten.

Consultatie

In het consultatiedocument leest u meer over de herziening van de standaard. U kunt reageren op de herziene Standaard 4400N. Na consultatie wordt de Standaard opgenomen in de NV COS.

Ingangsdatum definitieve standaard

Op basis van de reacties stelt de NBA een definitieve Standaard 4400N op. Deze wordt vastgesteld door het NBA-bestuur. Zodra dit proces is afgerond, vermoedelijk begin 2016, wordt de nieuwe Standaard 4400N gepubliceerd en opgenomen in de nieuwe versie van de NV COS (Nadere voorschriften controlestandaarden).

De beoogde ingangsdatum van Standaard 4400N is 1 januari 2017 waarbij eerdere toepassing van de standaard is toegestaan.

terug