Concurrentie schaduwbanken geeft lagere hypotheekrente

Bron: IG&H

Door de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt van succesvolle schaduwbanken kan de consument profiteren van wederom een lagere hypotheekrente. Schaduwbanken of regiepartijen, waaronder investeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, hebben nu al een marktaandeel van circa 10% ingenomen. Dit blijkt uit vrijdag gepubliceerd onderzoek van onafhankelijk adviesbureau IG&H.

hypotheek rent

Concurrentie

De concurrentie op de hypotheekmarkt trekt na jaren van lage concurrentie momenteel flink aan. De traditionele banken worstelen met hoge kapitaaleisen en zien de omvangrijke hypotheekportefeuilles op hun balans liever krimpen dan groeien. Alternatieve financiers hebben daardoor een plek weten te veroveren op de hypotheekmarkt. Uit het onderzoek van IG&H blijkt dat het marktaandeel van 10% nog verder kan stijgen de komende jaren. Met name op de markt voor hypotheken met een laag risico is de concurrentie aanzienlijk. Dit zijn de hypotheekverstrekkers die gebruik maken van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Ook hypotheken waarvan de lening veel lager is dan de waarde van het huis vallen hieronder.

Nieuwe spelers

De nieuwkomers die snel oprukken zijn Munt, Dynamic Credit en Elan. Vooral Munt Hypotheken is een succes. Het aantal aanvragen bij deze nieuwe succesvolle hypotheekaanbieder overstijgt alle verwachtingen. Er werd ingezet om in 2015 € 2 miljard aan nieuwe hypotheken te verstrekken, maar de teller kan eind dit jaar al op € 4 miljard uitkomen. Dit komt overeen met 6% van de dit jaar te verwachten nieuwe hypotheekproductie. Michiel Elich, partner bij IG&H, zegt dat ‘regiepartijen momenteel in trek zijn omdat zij het voor beleggers gemakkelijk maken om in te stappen in de aantrekkelijke Nederlandse hypotheekmarkt. De investeerder levert het kapitaal en de regiepartij verzorgt de rest’. Hij spreekt de verwachting uit dat het belang van de regiepartijen in de markt nog verder zal toenemen.

Grootste spelers

Volgens het onderzoek is Rabobank nog steeds de grootste hypotheekverstrekker, gevolgd door ABN AMRO en ING. Dochtermerken als Obvion en FGH van Rabobank zijn in de peiling apart van elkaar beschouwd. Doorontwikkeling van de regiepartijen zal de concurrentie voor de klassieke partijen verder verscherpen.

Toekomst

Het drukke concurrentieveld in de standaard doelgroepen zorgt ervoor dat aanbieders meer de nadruk moeten gaan leggen op doelgroepen die eerder onderbelicht bleven. Hypotheken gericht op expliciete doelgroepen hebben de toekomst, zo zijn er bijvoorbeeld nu al hypotheken gericht op doorstromers en oversluiters in het niet-NHG segment. Maar ook diverse andere doelgroep gerichte initiatieven hangen boven de markt. De reuring op de hypotheekmarkt houdt aan.

terug