CBS: investeringen materiële vaste activa neemt toe

Bron: CBS
stijgende lijn

Juni beste maand

De groei van de investeringen is in juni 2015 groter dan in de voorgaande maanden. In deze maand was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 22,2% groter dan in juni 2014. Deze stijging is vooral te danken aan aanzienlijk hogere investeringen in woningen. Verder is ook meer geïnvesteerd in infrastructuur, personenauto’s, vrachtwagens en machines. Juni was ook een betere maand dan augustus, de omstandigheden voor investeringen waren die maand minder gunstig dan in juni, blijkt uit de Investeringsradar van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verslechtering in augustus ten opzichte van juli komt doordat de export op jaarbasis een stuk minder hard groeide dan een maand eerder. Daarentegen was de toename van de beurswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis groter en de bezettingsgraad in de industrie hoger.

Investeringsradar

De radar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden. Met de volgende zes indicatoren zijn meegenomen om de ontwikkeling van investeringen te analyseren:

  • De interbancaire 12-maandsrente in de eurozone (EURIBOR);
  • De jaar-op-jaarmutatie van de koerswaarde van uitstaande aandelen van Nederlandse ondernemingen en fondsen op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam);
  • De jaar-op-jaar-mutatie van het volume van de Nederlandse goederenexport;
  • Het niveau van het Nederlandse consumentenvertrouwen;
  • De bezettingsgraad van de Nederlandse industrie;
  • Het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun orderpositie.

Het consumentenvertrouwen, de bezettingsgraad, de groei van het exportvolume en het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun orderpositie geven een beeld van de situatie op de afzetmarkten. De ontwikkelingen op de beurs en de ontwikkeling van de interbancaire rente schetsen een beeld van de situatie op de financiële markten. De genoemde zes indicatoren zijn enerzijds gekozen omdat zij samen een beeld geven van zowel de situatie op de financiële markten als die op de afzetmarkten, en anderzijds omdat zij een sterke samenhang vertonen met de ontwikkeling van het volume van de bedrijfsinvesteringen.

terug