CBS: 2014 goed jaar voor administratieve dienstverleners

 

In het vierde kwartaal van 2014 behaalden de zakelijke dienstverleners meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit was voor de zakelijke dienstverlening het vijfde kwartaal op rij waarin de omzet toenam.

Eerste omzetstijging

De administratieve dienstverleners, waaronder de accountants, behaalden in het vierde kwartaal van 2014 een omzetstijging van 1,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit betrof de eerste omzetstijging na twee jaar van omzetdalingen en de grootste stijging in meer dan vijf jaar.

Op jaarbasis daalde de omzet in 2014 met 0,7 procent. Dit was het vijfde opeenvolgende jaar dat de omzet daalde. De rechtskundige dienstverleners boekten met een stijging van 5,5 procent fors meer omzet dan een jaar eerder. Over heel 2014 steeg de omzet met 3,4 procent. Sinds 2005 is de omzetontwikkeling van de rechtskundige dienstverlening op jaarbasis steeds positief

Het aantal uitgesproken faillissementen onder de juridische en administratieve dienstverleners lag in het vierde kwartaal van 2014 op 21.

Vertrouwen

De verwachtingen van de juridische en administratieve dienstverleners zijn over het huidige kwartaal weer wat optimistischer. Per saldo verwacht bijna één op de drie ondernemers meer omzet te halen in het eerste kwartaal. Daarbij denken ze ook hogere tarieven te kunnen rekenen. Dit is overigens niet ongebruikelijk voor een eerste kwartaal.

In het economisch klimaat zien de ondernemers nagenoeg geen veranderingen. Het aantal ondernemers dat een verbetering verwacht, is ongeveer even groot als het aantal dat een verslechtering voorziet.

Werkgelegenheid

Wat betreft de werkgelegenheid zijn de ondernemers iets positiever dan voorgaande kwartalen. Er zijn iets meer ondernemers die verwachten met meer personeel te gaan werken dan die aan een personeelskrimp denken.

terug