Bussemaker besluit toch om monumenten- en scholingsaftrek af te schaffen

Bron: Rijksoverheid en Nu.nl

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de monumenten- en scholingsaftrek toch afschaffen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer reageert verbaasd op haar besluit en vindt het een slechte zaak. Het inruilen van het belastingvoordeel voor een subsidieregeling gaat gepaard met een besparing van structureel € 130 miljoen.

Uitstel

Het uitgangspunt van de minister is om per 1 januari 2018 de mogelijkheid tot fiscale aftrek van scholingsuitgaven en onderhoud van monumentenpanden af te schaffen. In haar eerdere plannen zou het volgend jaar al ingaan, maar na veel kritiek stelt ze het nu een jaar uit. Het uitstel kost het kabinet € 25 miljoen. In haar brief wijst ze er ook op dat het uitstel er voor kan zorgen dat eigenaren van monumentenpanden werkzaamheden versneld gaan uitvoeren en dat de kosten hoger zullen zijn. Daarmee kan ze niet meer garanderen dat er daarna nog een bedrag beschikbaar is om het nieuwe systeem te faciliteren.

Budgettaire consequenties

De financiële consequenties beschrijft Bussemaker in haar brief: ‘In de onderwijsbegroting is per 2017 een bezuiniging van € 131 miljoen structureel ingeboekt. Daarvan is structureel € 25 miljoen voor monumenten en € 106 miljoen uit hoofde van het omzetten van de aftrek scholingskosten in een voucherregeling ingeboekt. Omdat in het voorstel van het kabinet van een opbrengst hiervoor in 2017 nog geen sprake is, wordt in de jaren 2018 tot en met 2022 een bedrag van € 21,2 miljoen extra bezuinigd op de voucherregeling (totaal dus € 127,2 miljoen). Met een kasschuif worden deze extra opbrengsten naar het juiste jaar (2017) geschoven. Deze kasschuif is ingepast in de uitgavenkaders.’

Kamer negatief

De Kamer is niet te porren voor de plannen van de minister. ‘Bussemaker regeert op deze manier flink over haar graf heen’, zegt SP-Kamerlid Farshad Bashir. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vindt het onverantwoord voor scholing en het erfgoed. De partij wil dat de bezuiniging in zijn geheel van tafel gaat en dient vandaag een voorstel in om de plannen terug te draaien. De PvdA wil dat eerst de effectiviteit van de regeling moet worden onderzocht. Tot die tijd steunt de partij de minister niet.

terug

Ja, ik wil het fiscale nieuws van Nextens lezen

Blijf op de hoogte. Registreer nu gratis voor Nextens Selectie.