Buitenlandse boetes niet meer aftrekbaar

Bron: ANP

Het kabinet wil af van de situatie waarin geldboetes of schikkingen die Nederlandse bedrijven in het buitenland betalen, aftrekbaar zijn voor hun winstbelasting in Nederland. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) op vragen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

Weekers

Aftrekbaarheid boetes

Aanleiding voor de vragen waren het bericht dat de boetes die de Rabobank betaalt voor de Libor-fraude aftrekbaar zijn voor de Nederlandse winstbelasting. Dat zou de schatkist 46 miljoen euro kosten. Weekers gaat niet concreet op de Rabobank in, maar erkent wel dat buitenlandse boetes in beginsel aftrekbaar zijn in de winstbelasting. Nederlandse boetes zijn dat niet.

Weekers schrijft daarover in zijn brief: ”Ik vraag me echter sterk af of een onderscheid in behandeling tussen binnenlandse en buitenlandse boetes in het huidige tijdsgewricht nog wenselijk is. Ik overweeg daarom voor te stellen ook buitenlandse boetes niet langer in aftrek toe te laten.” Hij gaat zijn plan de komende tijd uitwerken.

Download:

“Beantwoording kamervragen Liborboete”

terug