Btw-vrijstelling voor passend onderwijs

Bron: Belastingdienst

Voor bepaalde werkzaamheden tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen die daar deel van uitmaken geldt tot 1 augustus 2016 een vrijstelling van btw.

belastingdienst

Overgangsmaatregel

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Als overgangsmaatregel geldt tot 1 augustus 2016 een btw-vrijstelling voor bepaalde werkzaamheden tussen een samenwerkingsverband en de scholen die daar deel van uitmaken.

Voor welke werkzaamheden en onder welke voorwaarden de vrijstelling geldt en wat dit in de praktijk betekent, kunt u nalezen op Rijksoverheid.nl.

terug