Brief van Belastingdienst over nieuw verdrag met Duitsland

Bron: Belastingdienst

Per 1 januari 2016 treedt een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking. De Belastingdienst stuurt daarom op of rond 10 september een brief aan inwoners van Duitsland die een inkomen uit Nederland ontvangen van (in totaal) meer dan € 15.000 per jaar.

Belastingverdrag

Mensen die in Nederland of Duitsland wonen en inkomen hebben uit het andere land, krijgen te maken met twee landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Met die afspraken kan worden vastgesteld welk land het recht heeft belastingen te heffen.  Aangezien deze afspreken mogelijk een financieel nadeel hebben, kan er voor gekozen worden gebruik te maken van een overgangsrecht voor belastingjaar 2016.

De brief hiervoor komt op of rond 10 september aan bij de geadresseerde. Meer informatie is te vinden in bijgaande voorbeeldbrief en via de website van de Belastingdienst.

terug