Brief aan de Nationale Ombudsman over beslagvrije voet

Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Wiebes van Financiën reageert naar aanleiding van de motie Schouten/Omzigt ten aanzien van de beslagvrije voet.

Tijdens het VAO Belastingdienst van afgelopen donderdag 4 juni, heeft het lid Schouten, mede namens het lid Omtzigt, een motie ingediend met betrekking tot de toepassing van de beslagvrije voet door de Belastingdienst. In reactie op de motie heeft Staatssecretaris Wiebes richting het lid Schouten aangegeven dat hij zou laten weten welke aanbevelingen van de Nationale ombudsman met betrekking tot de beslagvrije voet wel zijn of worden overgenomen en welke aanbevelingen indruisen tegen de goede rechtsorde, dan wel tegen een goede afhandeling.

Maximale inspanning

Conform de aanbeveling van de Nationale ombudsman is het beleid van de Belastingdienst om de beslagvrije voet met terugwerkende kracht te herzien van iedere schuldenaar die het niet kan worden aangerekend dat hij verzuimd heeft de Belastingdienst eerder te informeren. Hier is geen beperking in de tijd aan gesteld.
Dat ligt anders bij schuldenaren die uitdrukkelijk in de gelegenheid zijn gesteld om informatie te verstrekken, maar hier geen gehoor aan hebben gegeven. Het loonbeslag wordt namelijk vooraf aangekondigd, bij de aankondiging wordt de beslagvrije voet meegedeeld, en de schuldenaar wordt uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld informatie te verstrekken waardoor de bekend gemaakte beslagvrije voet mogelijk kan worden herzien.

Het leggen van loonbeslag wordt dus zorgvuldig door de Belastingdienst voorbereid en de Belastingdienst doet bij het loonbeslag een maximale inspanning om te voorkomen dat een onjuiste beslagvrije voet wordt bepaald. In het geval de schuldenaar in gebreke blijft de gevraagde informatie te verstrekken maar dit later alsnog doet, wordt de beslagvrije voet alsnog aangepast vanaf de eerstvolgende inhouding. Dit is in lijn met de rechtspraak op dit punt.

 

terug