Boete verlaagd van 125.000 tot 500 euro

Bron: ANP/AFM

Een ondernemer die een boete had gekregen van 125.000 euro voor het illegaal aanbieden van beleggingsobjecten hoeft hier nog maar 500 euro van te betalen. Dit maakte de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag bekend.

Overtreding OVN

De onderneming heeft aan consumenten percelen grond aangeboden, gelegen in Terneuzen, waarbij werd gespeculeerd op een waardevermeerdering door een bestemmingswijziging. Door te speculeren op een waardevermeerdering van deze percelen grond, stelde OVN een rendement in het vooruitzicht. Het beheer van de grond werd uitgevoerd door een andere partij dan de belegger. In dat geval is sprake van het aanbieden van beleggingsobjecten. Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) is daarvoor een vergunning verplicht (artikel 2:55 Wft).

Verhoogde verwijtbaarheid

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verlaagd of verhoogd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate waarin de overtreding aan iemand te verwijten valt (verwijtbaarheid) daartoe aanleiding geven. In dit geval ziet de AFM aanleiding het basisbedrag te verhogen tot €2.500.000 op grond van verhoogde verwijtbaarheid.

Matiging naar eigen vermogen

Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de omvang van het eigen vermogen van de particulier. Op die wijze worden particulieren met een verschillend eigen vermogen bij dezelfde overtreding op een gelijkwaardige wijze getroffen in hun financiële positie. Gezien de omvang van het eigen vermogen van de heer Lont, stelt de AFM de boete in beginsel vast op €125.000. Omdat de beperkte financiële draagkracht van de heer Lont daartoe aanleiding geeft, heeft de AFM de boete van €125.000 gematigd naar €500.

Een woordvoerder van de AFM kon niet zeggen of het vermogen van de man is korte tijd is gekelderd. “Maar hij heeft moeten aantonen dat hij het niet kan betalen.”

terug