“Blijf vasthouden aan lastenverlichting”

Bron: mkb.nl

“Houd vast aan noodzakelijke hervormingen en laat je niet verleiden te vluchten in lastenverschuiving in plaats van lastenverlichting.” Aldus MKB-Nederlandvoorzitter Michaël van Straalen in een interview met het Financieele Dagblad.

Van Straaten vreest dat de afstraffing van de regeringspartijen VVD en PvdA ertoe zal leiden dat politieke ambities verwateren. Volgens hem zijn niet de regeringspartijen door de kiezer beloond maar hun drie “constructieve gedoogpartners” D66, ChristenUnie en SGP. “Een wonderlijke uitslag.” De coalitie in de Eerste Kamer moet nu op zoek gaan naar nog meer gedoogpartijen, CDA of Groen Links bijvoorbeeld.

Politieke uitruilen

Van Staaten waarschuwt: “ De verleiding zal nu groot zijn om iedereen electoraal een stukje gelijk te geven met het risico op allerlei politieke uitruilen. Werkgevers dreigen het kind van de rekening te worden. Dit kabinet heeft heel veel in gang gezet maar we hebben nog zoveel meer te winnen.”

Belastingplan

Het belastingplan is hier een voorbeeld van. De kans bestaat dat deze in de kast blijft liggen. Dit plan zou de werkgeverslasten op arbeid verlichten. “Er klinkt nu een steeds hardere roep dit te compenseren via BTW-verhoging. Dat zou desastreus uitpakken voor het mkb en de binnenlandse markt, net nu het tij keert!”

Loondoorbetaling

De loondoorbetaling bij ziekte waarvan werkgevers twee jaar de kosten moeten dragen is ook een zorgwekkend geval. Volgens het werkgeversvoorstel zouden werkgevers niet langer zonder meer moeten opdraaien voor ongevallen in de privésfeer. “Maar we merken dat er nu een aarzeling ontstaat over zaken die ze gewoon in hun verkiezingsprogramma hebben staan, uit vrees voor het electoraat.”

terug