Bijzonder uitstel 2015 aanvragen voor 1 maart 2017

Bron: Belastingdienst

Als de aangiften over 2015 door overmacht niet voor de vastgestelde datum kunnen worden gedaan, dan kan nog tot 1 maart met een gemotiveerd verzoek bijzonder uitstel worden aangevraagd, meldt de Belastingdienst. Voor verwijsposten verleent de fiscus geen bijzonder uitstel.

Verschillende situaties

Belastingconsulenten die afhankelijk zijn van informatie uit het buitenland en de informatie niet hebben ontvangen, kunnen een verzoek indienen als het gaat om een van de volgende situaties:

  • de klant is een expat;
  • de klant is een dochtermaatschappij van een buitenlandse moedermaatschappij;
  • de klant is gevestigd in Nederland en heeft een buitenlandse dochtermaatschappij.

Uitstel verkrijgen

Bijzonder uitstel kan worden verkregen voor maximaal 10% van het aantal burgerservicenummers (BSN’s) en RSIN/fiscale nummers waarvoor de fiscus voor het belastingjaar 2015 onder de uitstelregeling uitstel heeft verleend. Voor aangiften over 2015 verleent de dienst bijzonder uitstel tot uiterlijk twee maanden na afloop van het eerder verleende uitstel. Het aanvragen van bijzonder uitstel kan alleen met het formulier Aanvraag Bijzonder of incidenteel uitstel aangiften belastingconsulenten.

Gebroken of kort boekjaar

Voor een normaal boekjaar kan bijzonder uitstel aangevraagd worden vóór 1 maart. Voor een gebroken of kort boekjaar (niet eindigend op 31 december) kan dit tot uiterlijk twee maanden voor afloop van dat boekjaar. Te late verzoeken worden geweigerd.

terug