BFT-beleid bestuurlijke boetes gepubliceerd

Bron: NBA

Het Bureau financieel toezicht (Bft), voor accountants en onder meer andere zakelijke dienstverleners met vergelijkbare administratieve dienstverlening de toezichthouder op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), heeft het interne beleid voor bestuurlijke boetes op grond van de Wwft vastgesteld en gepubliceerd.

Meldplicht

Het Bft hanteert vijf categorieën voor de boeteomvang, naargelang de ernst van de overtreding. Het gaat om overtredingen van de geldende voorschriften voor de meldplicht en voor het cliëntenonderzoek.

Boetes dwangsommen en tuchtrechtelijk handhaven

Op verzoek van de bestuursrechter heeft het Bft het beleid voor bestuurlijke boetes uitgewerkt, afgestemd met andere WWFT-toezichthouders en de uitspraken van diverse rechterlijke instanties meegewogen.

Naast bestuurlijke boetes en dwangsommen opleggen kan het Bft in geval van accountants ook tuchtrechtelijk handhaven, dat schrijft NBA.

terug