Bezwaren tegen btw voor privégebruik auto als massaal bezwaar aangewezen

Bron: Belastingdienst

Over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 hebben ondernemers ongeveer twee miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze moeten betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak. Daarom heeft de Belastingdienst deze bezwaren aangewezen als massaal bezwaar.

Binnenkort uitspraak

De Belastingdienst gaat de zaken niet meer individueel behandelen. De Hoge Raad doet waarschijnlijk binnenkort uitspraak in een aantal lopende rechtszaken over btw en privégebruik auto. Daarna neemt de Belastingdienst binnen zes weken een beslissing over alle bezwaren die onder het massaal bezwaar vallen. De fiscus maakt de beslissing dan bekend in de Staatscourant en op de website.

Voorwaarden massaal bezwaar

Het aangetekende bezwaar valt onder het massaal bezwaar als het voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Het gaat in het bezwaar om één of meer van de vragen die de Hoge Raad behandelt.
  • Het bezwaar is uiterlijk gemaakt op de dag vóór de dag waarop de Belastingdienst de beslissing neemt.
  • Het bezwaar is op tijd gemaakt.
  • De Belastingdienst heeft nog geen uitspraak gedaan op het bezwaar.

Andere vragen

Als het bezwaar ook om andere vragen gaat dan de Hoge Raad behandeld, dan behandeld de fiscus het bezwaar op die punten wel individueel.

De aanwijzing voor massaal bezwaar kan plaatsvinden als bij een groot aantal bezwaarschriften dezelfde rechtsvraag speelt. Massaal afdoen heeft geen effect op de uitkomst, schrijft de fiscus op haar site.

terug