Beurswaarde bedrijf hoger dan boekwaarde

Bron: CBS

Beursgenoteerde bedrijven zijn op de beursvloer gemiddeld ruim drie keer meer waard dan de boekwaarde. Het absolute verschil tussen markt- en boekwaarde stijgt sinds het begin van de crisis en ligt hoger dan enig moment deze eeuw. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met de Universiteit Hasselt in België.

Verplicht conservatief in te schatten

Accountants zijn wettelijk verplicht de waarde van een bedrijf conservatief in te schatten, waardoor de boekwaarde lager uitpakt dan de waardering van beleggers. Dat komt onder meer doordat onderzoek en ontwikkeling (R&D) vaak als kostenpost op de winst- en verliesrekening komt en vaak niet als een bezitting op de balans verschijnt, terwijl R&D een bedrijf op de beurs veel aantrekkelijker maakt. Ook worden moeilijk kwantificeerbare zaken als imago, naamsbekendheid en patenten vaak niet zo hoog gewaardeerd door accountants als door beleggers.

Beurswaarde veranderlijker

De beurswaarde is overigens niet alleen groter, maar ook veranderlijker. Tijdens de beurscrash in 2008 daalde de beurswaarde flink richting het niveau van de boekwaarde. Hierna is de groei- en winstverwachting weer langzaam toegenomen, en daarmee het vertrouwen van beleggers. Dat deed de marktwaarde harder stijgen dan de boekwaarde. Ook hogere prijzen en een lagere rente kunnen ertoe leiden dat markt- en boekwaarde steeds verder uiteenlopen.

Het onderzoek

Het onderzoek richtte zich op 22 bedrijven, die tussen 2000 en 2014 onafgebroken beursgenoteerd waren. De beurswaarde van die bedrijven was eind 2014 gemiddeld € 4,5 miljard euro hoger dan de boekwaarde. Eind 2008 was dat verschil € 1,7 miljard. Eind 2000 bedroeg het verschil tussen markt- en boekwaarde € 3,3 miljard.

Hoog absoluut verschil

Hoewel het absolute verschil tussen markt- en boekwaarde deze eeuw nog nooit zo hoog is geweest, lag het relatieve verschil aan het begin van het millennium hoger. De marktwaarde was toen zeven keer zo groot als de boekwaarde, tegen 3,5 keer eind 2014. Sinds 2000 is de boekwaarde gestaag gestegen, onder meer omdat R&D inmiddels steeds vaker als een bezitting in de boeken komt. Verder waren de marktwaarden aan het begin van deze eeuw overgewaardeerd. Hiervan lijkt de laatste jaren minder sprake. De verhouding van markt- en boekwaarde is een meer robuuste maat dan het absolute verschil, omdat deze niet gevoelig is voor inflatie.

terug