Bespreking Wet DBA in Tweede Kamer uitgesteld

Bron: ZZP Nederland

De bespreking in de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage van de Wet DBA is uitgesteld van 1 juni naar 29 juni. De Kamercommissie Financiën wil eerst nog inhoudelijke vragen stellen over het recent uitgebrachte rapport waarin tien alternatieven voor de wet worden besproken.

Het rapport

In het rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’ zijn tien opties uitgewerkt over hoe arbeidsrelaties gekwalificeerd zouden kunnen worden. Het onderzoek is uitgevoerd door  een werkgroep bestaande uit ambtenaren van vier betrokken ministeries. Het onderzoek gaat verder dan alleen het bestrijden van gedwongen zelfstandigheid. In het rapport worden ook opmerkingen gemaakt over andere zaken, zoals verschillen tussen werknemers en zelfstandigen.

ZZP Nederland

ZZP Nederland vindt het zeer ongelukkig dat de besprekingen over de Wet DBA worden uitgesteld. Directeur Frank Alfrink: ‘Wij merken onder een groot deel van onze achterban dat de Wet DBA als een molensteen om de nek hangt. De wet zorgt er voor dat grote bedrijven en (overheids)instanties geen opdrachten meer aan ondernemers verlenen. Hoe langer de onduidelijkheid over de Wet DBA blijft, hoe meer schade er wordt aangericht.’

terug

Ja, ik wil het fiscale nieuws van Nextens lezen

Blijf op de hoogte. Registreer nu gratis voor Nextens Selectie.