Besluit over cafetariaregelingen geactualiseerd

Bron: Belastingdienst

De Belastingdienst krijgt veel vragen over rechtszekerheid bij de uitruil van loonbestanddelen, de zogenoemde cafetariaregelingen. De staatssecretaris publiceert het besluit van 15 juli 2016 DGB 2011/765M en zet het beleid op het gebied van cafetariaregelingen binnen de werkkostenregeling uiteen. Hiermee licht de staatssecretaris de fiscale gevolgen toe.

Oude jurisprudentie vervalt

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Deze wetswijziging is verwerkt in het geactualiseerde besluit. De verwijzing naar oudere jurisprudentie is vervallen omdat dit geen toegevoegde waarde meer heeft. Met de publicatie actualiseert de staatssecretaris besluit nr. DGB 2011/1M van 28 januari 2011.

WKR Verdiepingsdag

Ook Nextens ontdekte tijdens de WKR Verdiepingsdag dat er nog veel vragen zijn over de WKR. In het artikel ‘Toch nog veel onduidelijk over de WKR’ leest u meer over de WKR.

terug