Belofte reactietijd Belastingdienst nagekomen

 

Meer dan 99% van de belastingplichtigen die vóór 15 april hun aangifte inkomstenbelasting hebben opgestuurd. Hebben vóór 1 juli bericht ontvangen over hun belastingaanslag over 2014.

Enkele weken

Dit zei staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën afgelopen maandag in de Tweede Kamer. De overige 1% aan belastingbetalers moet nog even wachten. De meeste van deze 50.000 mensen ontvangen binnen enkele weken bericht van de Belastingdienst. In het overleg met de Vaste Kamercommissie voor Financiën werd maart 2016 genoemd als uiterste datum voor de enkeling die nog langer zal moeten wachten.

Het percentage belastingplichtigen dat langer dan beloofd op bericht van de Belastingdienst moest wachten lag vorig jaar overigens iets hoger dan dit jaar. De reden voor de vertraging is dat er nadere controle nodig is, aldus Wiebes. Wanneer de Belastingdienst denk dat er iets niet klopt in de aangifte dan neemt dat meer tijd in beslag.

terug