Belastingplan 2016: lastenverlaging op arbeid

Bron: Rijksoverheid

Het Belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Het kabinet vermindert de lasten op arbeid volgend jaar met € 5 miljard. De structurele belastingverlaging komt ten goede aan zowel werknemers als werkgevers, zo staat in het Belastingplan 2016 dat staatssecretaris Wiebes van Financiën op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Werknemers

Werknemers houden vanaf 2016 netto meer geld over. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan omlaag met 2%-punt en de arbeidskorting zal flink stijgen. Het kabinet verhoogt bovendien de bovengrens van de derde belastingschijf. Daar staat tegenover dat de algemene heffingskorting voor hogere inkomens wordt afgebouwd.

Werknemers met jonge kinderen profiteren van een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en van de kinderopvangtoeslag. Beide maatregelen maken het makkelijker om een betaalde baan te combineren met de zorg voor kinderen.

Werkgevers

Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Vanaf 2017 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per jaar voor elke werknemer die rond het minimumloon zit.

Het CPB heeft berekend dat de verlaging van lasten op arbeid met € 5 miljard al binnen twee jaar in totaal 21.000 banen oplevert. Op de langere termijn leidt de lastenverlichting tot 35.000 extra banen.

Eenvoudiger

Vereenvoudiging van het belastingstelsel blijft nodig. Het Belastingplan 2016 bevat een reeks kleinere vereenvoudigingen, waaronder de samenvoeging van twee innovatieregelingen. Daarnaast onderzoekt het kabinet mogelijke vereenvoudigingen voor de periode na 2016. Het doel is om ieder jaar in het Belastingplan goede, beheerste stappen te zetten op weg naar een beter belastingstelsel.

Vermogensrendementsheffing

Het kabinet stelt verder in het Belastingplan een hervorming voor van de vermogensrendementsheffing in box 3. Hierdoor sluit de heffing gemiddeld beter aan bij het rendement dat belastingbetalers daadwerkelijk behalen. Het heffingvrije vermogen stijgt naar € 25.000. Het vlakke tarief van 30% blijft gehandhaafd.

Schenkingsvrijstelling

De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd. Het maximale schenkingsbedrag gaat vanaf 2017 structureel omhoog naar € 100.000. Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde dat de ontvanger van een schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan.

terug