Belastingontduiking en zwartsparen internationaal aangepakt door CRS

Bron: Rijksoverheid

Belastingontduiking en zwartsparen wordt internationaal aangepakt door invoering van de Common Reporting Standard (CRS). Meer dan 90 landen hebben zich met Nederland gecommitteerd om wereldwijd automatisch informatie uit te gaan wisselen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft daarvoor een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Verplichtingen financiële instellingen

Het wetsvoorstel verplicht financiële instellingen om vanaf 1 januari 2016 gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken over rekeningen van personen die belastingplichtig zijn in het buitenland. Het gaat onder meer om het saldo of de waarde van een rekening, het bedrag aan bijgeschreven rente of opbrengsten uit aandelenbelangen.

Daarnaast gaat het om gegevens over de rekeninghouder zelf. Dit betreft de naam van de rekeninghouder, het fiscale identificatienummer en het fiscale woonland. De Belastingdienst wisselt deze gegevens vervolgens automatisch uit met de belastingdienst van het land waar de rekeninghouder fiscaal inwoner is.

Identificatievoorschriften

Financiële instellingen moeten om aan de nieuwe rapportageverplichting te kunnen voldoen, aan de hand van identificatievoorschriften van al hun bestaande en nieuwe rekeninghouders het fiscale woonland vaststellen. Bovendien moeten financiële instellingen vaststellen om wat voor entiteit het gaat, wanneer de rekeninghouder een entiteit is in plaats van een natuurlijk persoon. Vervolgens moeten de financiële instellingen in sommige gevallen vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbenden van de entiteit zijn en waar deze fiscaal woonachtig zijn.

Rapportageverplichting EU

Afhankelijk van het soort rekening, moeten financiële instellingen zich baseren op de beschikbare informatie of op een eigen verklaring van de rekeninghouder of uiteindelijk belanghebbende. Gegevens hoeven alleen gerapporteerd te worden als het gaat over rekeningen van rekeninghouders of uiteindelijk belanghebbenden die fiscaal inwoner zijn in een land van de Europese Unie of in een land waarmee Nederland is overeengekomen om automatisch gegevens uit te wisselen.

De Belastingdienst gaat de financiële gegevens vanaf september 2017 wereldwijd uitwisselen.

terug