Belastinginkomsten rijke landen naar record

Bron: ANP en OESO

De belastinginkomsten van rijke landen zijn vorig jaar gestegen tot het hoogste niveau ooit. Dat maakte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bekend. De 32 onderzochte geïndustrialiseerde landen zagen de belastingopbrengsten vorig jaar oplopen tot gemiddeld 34,3% van de omvang van hun economie.

Hoogste niveau

Dat is het hoogste niveau sinds de start van de metingen in 1965. In 2014 lag het gemiddelde op 34,2%. In Nederland haalde de overheid vorig jaar het equivalent van 37,8% van het bruto binnenlands product (bbp) op met belastingen. Daarmee hoort Nederland niet bij de landen met de hoogste belastingdruk. Denemarken (46,6%), Frankrijk (45,5%) en België (44,8%) spannen op dit vlak de kroon.

Belastingopbrengsten

Het aandeel van de inkomstenbelasting in de totale belastingopbrengst blijft toenemen sinds de crisis, terwijl het aandeel van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting nog niet hersteld is van voor de crisis. De inkomstenbelasting is verhoogd tot 24% van de totale omzet in 2014, ten opzichte van een pre-crisis niveau van 23,7% in 2007. Het aandeel van de vennootschapsbelasting aan de totale omzet in 2014 was 8,8%, ten opzichte van 11,2% in 2007. Het aandeel van de sociale zekerheidsbijdragen aan de totale omzet zijn ook sterk toegenomen na de crisis, van 24,7% van de totale belastinginkomsten in 2007 tot 26,8% in 2009. Sindsdien is ze langzaam als een percentage van de totale belastinginkomsten in 2014 zijn gedaald tot 26,2%.

Bevindingen

De OESO zette de belangrijkste bevindingen op een rij:

  • In vergelijking met 2014 is de gemiddelde belastingdruk in de OESO-landen gestegen met 0,1 procentpunt tot 34,3% in 2015. Dit volgde op een stijging van 0,9 procentpunt tussen 2009 en 2014, het keerpunt van de daling van 33,8% tot 32,4% was tussen 2007 en 2009.
  • De grootste stijging van de belastingdruk tussen 2014 en 2015 werden in Mexico (2,3 procentpunten) en Turkije (1,3 procentpunt) gemeten. Andere landen met aanzienlijke stijgingen waren Estland, Griekenland, Hongarije en Slowakije (meer dan één procentpunt).
  • De grootste daling tussen 2014 en 2015 waren in Ierland (5,1 procentpunten, als gevolg van de groei uitzonderlijk hoge BBP in 2015), Denemarken (3 procentpunten) en IJsland (1,8 procentpunt). Luxemburg toonde ook een daling met meer dan één procentpunt.
  • Denemarken heeft de hoogste belasting-verhouding tot het bbp tussen de OESO-landen (46,6% in 2015), gevolgd door Frankrijk (45,5%) en België (44,8%).
  • Mexico (17,4% in 2015) en Chili (20,7%) hebben de laagste belasting-verhouding tot het bbp tussen de OESO-landen. Ze worden gevolgd door Ierland, dat de derde laagste verhouding tussen de OESO-landen op 23,6% heeft, en Korea op 25,3%.
terug