Belastingdiensten in Europa gaan rulings uitwisselen

Bron: Rijksoverheid

Belastingdiensten in Europa gaan met ingang van 2017 gegevens uitwisselen over afspraken waarmee zij bedrijven zekerheid vooraf geven. Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat Nederland deelneemt aan de uitwisseling van informatie over rulings tussen belastingdiensten van Europese lidstaten.

Belastingontwijking aanpakken

Met de informatie over rulings uit andere lidstaten, kan Nederland belastingontwijking beter aanpakken. Wiebes: ‘Nederland vindt transparantie een belangrijk middel bij de aanpak van belastingontwijking. Europese lidstaten gaan gegevens over rulings onderling delen. Deze informatie helpt Nederland bij het opsporen van misbruik.’

Invulling voorstellen

De OESO en de Europese Commissie hebben afgelopen jaar een reeks voorstellen gedaan om belastingontwijking tegen te gaan. Met dit wetsvoorstel geeft Wiebes invulling aan het voornemen tot automatische uitwisseling van gegevens over rulings.

terug