Belastingdienst verwerkt ouderenkorting niet en stuurt onterechte herinnering EU-BTW-melding (MOSS)

Bron: Belastingdienst

De Belastingdienst meldt dat iedereen die geboren is op 31 oktober 1949 én een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2014 heeft ontvangen waarin de ouderenkorting niet is verwerkt, een te hoge aanslag heeft gehad. Daarnaast is het verwerken van de EU-BTW-meldingen (MOSS) van het tweede kwartaal van 2016 bij een deel van de deelnemers verkeerd gegaan.

Ouderenkorting

De ouderenkorting geldt voor mensen die op 31 december van het jaar van aangifte de AOW-leeftijd hebben. De korting wordt automatisch gegeven bij de aangifte. Iedereen die geboren is op 31 oktober 1949 én een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2014 heeft ontvangen waarin de ouderenkorting niet is verwerkt ontvangen binnenkort van de Belastingdienst een nieuwe aanslag en een excuusbrief.

EU-BTW-melding (MOSS)

Met het verwerken van de EU-BTW-meldingen (MOSS) van het tweede kwartaal van 2016 is er bij een klein deel van de deelnemers iets verkeerd gegaan. Er staat ten onrechte ‘Herinnering! U moet nog melding doen.’ Hebt u op tijd uw melding voor uw klant gedaan? Dan staat er in zijn dossier ‘Wij hebben uw melding ontvangen’. Staat er daarnaast toch een herinnering dat u voor uw klant nog melding moet doen? Dan kan die melding worden genegeerd. Als u de melding tijdig hebt gedaan voor uw klant, hoeft er nu niets te gebeuren, zo zegt de Belastingdienst.

terug