Belastingdienst verstuurt onjuiste brieven

Bron: Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in december aan een aantal belastingplichtigen die in 1953 zijn geboren, ten onrechte een brief gestuurd dat zij in 2018 geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting meer krijgen. De fiscus gaat de betreffende belastingplichtigen een excuusbrief én een nieuwe berekening sturen.

Belastingdienst brief

AOW-leeftijd

De onterecht verstuurde brieven hebben als onderwerp ‘Geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting’ en zijn gedateerd op 15 januari 2018 of 31 januari 2018. In de brief staat dat men in 2018 geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting meer krijgt vanwege het in 2017 of 2018 bereiken van de AOW-leeftijd.

Geen actie

Maar belastingplichtigen die in 1953 zijn geboren, bereiken in 2017 of 2018 nog niet de AOW-leeftijd en hebben de brief daarom ten onrechte gekregen. De meesten van hen hebben tóch recht op een voorlopige aanslag. Zij hoeven zelf geen actie te ondernemen, want de Belastingdienst gaat opnieuw berekenen of deze mensen in 2018 een voorlopige aanslag krijgen.

Excuusbrief

Alle belastingplichtigen die de brief ten onrechte hebben gekregen, ontvangen op korte termijn een excuusbrief. Ook zullen zij een nieuwe berekening krijgen.

terug