Belastingdienst: uitstelgegevens en inleverschema’s niet beschikbaar

Bron: Belastingdienst

Door een technische storing kan de Belastingdienst tijdelijk geen overzichten van uitstelgegevens en inleverschema’s van de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting 2015 maken. Belastingconsulenten ontvangen hierdoor later de actuele overzichten.

Overzichten verzenden

Zodra de verstoring is verholpen, verzendt de Belastingdienst de overzichten en informeert daarover op belastingdienst.nl.

Peildatum schuift op

De eerste bewaking van de uitstelregeling start in oktober. Over de maanden april tot en met augustus vindt geen bewaking plaats.

terug