Belastingdienst kan aangifte erfbelasting met voorrang behandelen

Bron: Belastingdienst

Door systeemproblemen moet de Belastingdienst momenteel alle (voorlopige) aanslagen erfbelasting handmatig opleggen. Dit leidt tot veel vertraging en sommige nabestaanden komen in de problemen doordat de notaris de nalatenschap van hun overleden dierbare niet kan afwikkelen. Het is echter mogelijk om de fiscus te vragen de ingediende aangifte met voorrang te behandelen.

Ernstig systeemprobleem

De Belastingdienst liet in december al weten tijdelijk geen belastingrente in rekening te brengen met betrekking tot aangiften erfbelasting vanwege een overlijden op of na 1 januari 2017. Later die maand gaf staatssecretaris Snel van Financiën in de Tweede Kamer tekst en uitleg en toen bleek de fiscus te kampen met een ernstig systeemprobleem. Toen meldde de bewindsman ook al dat de (voorlopige) aanslagen erfbelasting met vertraging worden opgelegd en dat dit betekent dat notarissen veel nalatenschappen nog niet kunnen afwikkelen. Dit is immers pas mogelijk als bekend is hoeveel erfbelasting moet worden betaald.

Voorrang

Nu heeft de Belastingdienst echter aangegeven dat nabestaanden die door dit alles in de problemen komen, de fiscus kunnen (laten) vragen om een ingediende aangifte – of een ingediend verzoek om een voorlopige aanslag erfbelasting – met voorrang te laten behandelen.

E-mail

Dit kan door een e-mail te sturen naar p.erfbelasting.nederland.sea@belastingdienst.nl. In de e-mail moet duidelijk worden aangegeven waarom men wil dat de Belastingdienst de aangifte of het verzoek om een voorlopige aanslag met voorrang behandelt.

terug